BMT: ''Hücumlara son qoyulmalıdır''

Birləşmiş Millətlər Tәşkilatı  Suriyanın şimalında xәstәxanalara tәşkil edilәn hava hücumları nәticәsindә dinç sakinlәrin hәlak olduğunu bildirib vә hücumlara son qoyulması ilә әlaqәdar çağırış edib.

721202
BMT: ''Hücumlara son qoyulmalıdır''

Birləşmiş Millətlər Tәşkilatı  Suriyanın şimalında xәstәxanalara tәşkil edilәn hava hücumları nәticәsindә dinç sakinlәrin hәlak olduğunu bildirib vә  hücumlara son qoyulması ilә әlaqәdar çağırış edib.

BMT-nin Humanitar İşlәr üzrә koordinatorları tәrәfindәn  verilәn açıqlamada xәstәxanalara tәşkil edilәn hücumlar sәbәbindәn  yüz minlәrlә insanın sәhiyyә xidmәtindәn istifadә imkanından  mәhrum olduğu bildirilib. Açıqlamada  bu ay әrzindә 4  dәfә xәstәxanalara  hücum edildiyi  qeyd olunub.

‘‘Xәstәxanaların bombalanması  qətiyyən qəbuledilməzdir.  Xәstәxanalara tәşkil edilәn hücumlar sәbәbindәn yüz minlәrlә  sәhiyyә işçisi hәyatını itirib,  yüz minlәrlә adam da sәhiyyә xidmәtindәn istifadә imkanından  mәhrum olub. Hücumlara  son qoyulmalıdır’’- deyә açıqlamada qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr