Liviya sahillәrindә 437 qaçqın saxlanılıb

Liviya sahil mühafizә dәstәlәri  Sabrata sahillәrindә  437 qaçqını  saxlayıb.

665550
Liviya sahillәrindә 437 qaçqın saxlanılıb

Bu barәdә  Liviyanın   LANA xәbәr agentliyi mәlumat yayıb. Mәlumata görә, saxlanılan  qaçqınlar Tripolinin qәrbindә yerlәşәn  Әz-Zaviye Rafinerisi limanına aparılıb.

Әldә olunan mәlumata görә, qaçqınlar  hәyata keçirilәn  әmәliyyatlardan sonra miqrasiya şöbәsinә  tәhvil verilib.Әlaqәli Xәbәrlәr