Almaniyada təxminən 20 min gənc evsizdir

Almaniyada evsiz gənclərin sayı hǝr ötǝn gün artır.

630245
Almaniyada təxminən 20 min gənc evsizdir

Heute.de xəbər saytında   ǝks  edǝn  mǝlumata   görǝ , əmǝk  vǝ   ǝhalinin  sosial   müdafiǝsi  idarǝsinin  hesabatında  xüsusilə Berlin, Hamburg, Dortmund və Köln kimi böyük şəhərlərdə, evsiz gənclǝrin   sayının artdığına   diqqǝt  çǝkilib. 

Alman Gənclik İnstitutunun hesabatında isǝ, təxminən 20 min gəncin bütün ictimai sistemlərdən silindiyi bildirilir.

"Off Road Kids" Fondunun  üzvü Markus Seidelǝ  görǝ, bu gənclərin pis  vǝziyyǝtdǝ  yaşayırlar. əksǝriyyǝti küçǝlǝrdǝ vǝ ya bir tanıdığının yanında qalır.  

 Әlaqәli Xәbәrlәr