BMT-dǝn Məscid-i Əqsa ilǝ ǝlaqǝli  qǝrar layihǝsi

BMT-nin Elm Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO), Məscid-i Əqsanın Yǝhudiliklǝ ǝlaqli olmadığına dair qərar layihəsi qəbul  edib.

589400
BMT-dǝn Məscid-i Əqsa ilǝ ǝlaqǝli  qǝrar layihǝsi

UNESCO-nun Xarici işlər Komissiyasında   sǝsǝ  qoyulan  layihə,  24  sǝslǝ  qǝbul  edilib.  Layihǝdǝ  İsrailin, Qüdsdəki dini və müqəddəs mǝkanlara  nǝzarǝt  üslubu  pislǝnib.  Şǝhǝrin müsəlmanlar, xristianlar və yəhudilər üçün müqəddəs hesab  edildiyi   vurğulanıb. 

Məscidi-i Əqsanın İslamiyyət ilə əlaqəsinə xüsusilə diqqət çəkilən qǝrarda  İsrailin, bölgənin Yǝhudiliklǝ ǝlaqǝsinin olduğuna dair  iddialarına toxunulmayıb.

Qeyd edǝk  ki,  Fransa  qǝrar  layihǝsi  ilǝ bağlı  fikir  bǝyan  etmǝyib.  Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya və İngiltərə  isǝ   ǝlayhdǝ sǝs verib. 

Layihǝ, YUNESKO-nun 58 üzvlü İdarə heyəti tǝrǝfindǝn 17 oktyabrda daha  bir  dǝfǝ  sǝsǝ  qoyacaq. Әlaqәli Xәbәrlәr