ABŞ-lı nazirdǝn müsǝlmanlara çağırış

ABŞ Daxili Təhlükəsizlik naziri jeh Johnson, ölkədə artan terror hadisələrinin qarşısını almaq üçün müsəlmanlarla daha güçlü  ǝmǝkdaşlıq edilmǝlidir deyib.

578622
ABŞ-lı nazirdǝn müsǝlmanlara çağırış

Nazir Jeh Johnson, Federal Təhqiqat Bürosu (FBI) direktoru Ceyms Comey və Milli Terrora qarşı Mübarizə Mərkəzinin Direktoru Nicholas Rasmussen ilǝ birlikdǝ qatıldığı Senatdakı Daxili Təhlükəsizlik və Hökumət Əlaqələri Komitəsindəki iclasda   etdiyi  çıxışında  Amerikalı müsəlmanlarla ǝmǝkdaşlığı hǝr sahǝdǝ irǝli pillǝlǝrǝ qaldırmağın vacib olduğunu ifadǝ edǝrǝk: “Müsəlmanları tǝcridin ABŞ-a heç bir faydası olmayacaq. DEAŞ kimi terror təşkilatlarına qarşı mübarizə çǝrçivǝsindǝ bir çox hərbi aaddım atıldı. Ancaq bu mübarizǝdǝ fǝrqli üsullar sınanmalıdır. İnternt vasitǝsiylǝ dünyanın hər küncündəki insanlar ilǝ ǝlaqǝ yaradmaq asan olduğu üçün həm müsəlman cəmiyyətin liderləriylə həm də texnologiya firmalarıyla ǝmǝkdaşlıqdan  imtina  edilmǝmǝlidir”.

FBI Direktoru Comey də, Nyu- York və Nyu- Jersey hücumlarının daha böyük  bir hücum planının parçası olmadığını ifadǝ edǝrǝk, ABŞ-ın, artan terror təhdidinǝ qarşı daha güçlü tǝdbirlǝr alabilicǝyini   vurğulayıb. Әlaqәli Xәbәrlәr