ABŞ-da ilk tǝravih namazı qılındı

Paytaxt Vaşinqton yaxınlığında yerlǝşǝn vǝ ölkǝnin ǝn böyük mǝscidi olan “Amerika Diyanǝt Mǝscidi” bölgǝdǝ yaşayan müsǝlmanları ramazan ayının ilk tǝravih namazında bir araya gǝtirib.

504931
ABŞ-da ilk tǝravih namazı qılındı

Paytaxt Vaşinqton yaxınlığında yerlǝşǝn vǝ ölkǝnin ǝn böyük mǝscidi olan “Amerika Diyanǝt Mǝscidi” bölgǝdǝ yaşayan müsǝlmanları ramazan ayının ilk tǝravih namazında bir araya gǝtirib.

Fǝrqli etnik köklǝrǝ sahib amerikalı müsǝlman vǝ bölgǝdǝ yaşayan Türklǝr mǝsciddǝ ilk tǝravih namazını bir arada qılıblar.

Türkiyǝdǝn 7 saat geridǝ olan ABŞ-ın şǝrq sahilindǝ yaşayan müsǝlmanlar bu il 16 saatdan artıq oruç tutur.

Qeyd edǝk ki, aprel ayında Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan tǝrǝfindǝn rǝsmi mǝrasimlǝ açılan vǝ ölkǝnin ǝn böyük mǝscidi paytaxt Vaşinqton, Merylǝnd vǝ Virciniyada yaşayan müsǝlmanların ǝn önǝmli ibadǝt mǝkanları arasındadır.Әlaqәli Xәbәrlәr