Angela Merkel Federal Mәclisindә keçirilәcәk sәsvermәdә iştirak etmәyәcәk

Bu barәdә Almaniya hökumәtinin sözcüsünün müavini Christiane Wirtz bildirib.

502272
Angela Merkel  Federal Mәclisindә  keçirilәcәk sәsvermәdә iştirak etmәyәcәk

Avropa  Şurası  Parlament  Assambleyasındakı   Türk  nümayəndə heyəti  Almaniya  nümayəndə heyətinin sǝdri   Axel Fişerə Almaniyanın mәclisindә sәsvermәyә çıxarılacaq  qanun  lǝyihǝsinin  qəbul edilməməsi üçün məktub göndərib.

Әdalәt vә İnkişaf  partiyası, CHP və MHP  tərəfindən imzalanan birgə mətnə sadəcə HDP imza atmayıb.

 Məktubda "Türkiyə və Ermənistan arasındakı bu tarixi mübahisənin istismar edilməsinin qarşısının alınmasını gözləyirik" deyilib.

 İnsan Hüquqları  Araşdırma Komissiyasının sədri Mustafa Yeneroğlu da Almaniya Federal Məclisindəki  nazir və millət vəkillərinə məktub göndərib.

 Digər tərəfdən  Almaniya hökumətinin sözçüsunun  müavini Christiane Wirtz də   Angela Merkelin   məclisdə   keçiriləcək səsverməyə qatılmayacağını deyib.Әlaqәli Xәbәrlәr