Pakistanda iki partlayış törәdilib

Pakistanın şimal-qərbində  yerlәşәn  Peşaver şəhərində yol kәnarına yerlәşdirilәn   bombanın partladılması nәticәsindә  1 polis әmәkdaşı hәyatını itirib, 17 nәfәrsә yaralanıb.

493316
Pakistanda iki partlayış törәdilib

Pakistanın şimal-qərbində  yerlәşәn  Peşaver şəhərində yol kәnarına yerlәşdirilәn   bombanın partladılması nәticәsindә  1 polis әmәkdaşı hәyatını itirib, 17 nәfәrsә yaralanıb.

Peşaver Polis İdarәsindәn verilәn  mәlumatda şәhәrin Mitra bölgәsindә  yol kәnarına yerlәşdirilәn  iki partlayıcı qurğunun  partladıldığı bildirilib.

Açıqlamada  1 polis әmәkdaşının hәyatını itirdiyi  11-i  bomba zәrәrsizlәşdirilәn  mütәxәss olmaqla 17 nәfәrinsә yaralandığı  qeyd olunub.

Bәyanatda hәmçinin  yaralıların xәstәxanaya  yerlәşdirildiyi vә   bölgәdә tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin güclәndirildiyi bildirilib.Әlaqәli Xәbәrlәr