Bir May, ǝmǝkçi vǝ hǝmrǝylik günü bütün dünyada qeyd olunur

Bu gün 1 May, işçi və əməkçilər tərəfindən dünya səviyyəsində qeyd olunan, həmrəylik və haqsızlıqlara qarşı mübarizə günüdür.Yenilǝnib

481867
Bir May, ǝmǝkçi  vǝ hǝmrǝylik günü bütün dünyada qeyd olunur

Uzun iş müddǝtinin 8 saata endirilməsi tələbinin qəbul edilǝnǝn qədər davam edən mübarizənin adıdır.

Dünyanın müxtǝlif ölkǝlǝrindǝ işçilərin ölümünǝ sǝbǝb olan 1 may mübarizəsi, bir çox ölkədə   işlǝ  ǝlaqǝdar  tǝlǝblǝrin qəbul edilməsiylə sona çatdı.

Hǝmrǝylik günü səbəbindən hǝmkarlar ittifaqları və konfederasiyalar, Türkiyədə və dünyada müxtəlif tədbirlər təşkil edirlǝr. Tǝşkil edilǝn yürüşlǝrdǝ iş və iş təhlükəsizliyinin güclǝndirilmǝsi şuarı sǝslǝndirilir.

Başda Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul olmaqla, Asiya  ölkǝlǝrinin  paytaxt şǝhǝrlǝri dǝ nümayişlǝrǝ  səhnə olur.

Filippin, Malayziya, Kamboca və İndoneziyada da  gün  münasibǝtiylǝ  yürüşlǝr tǝşkil edilib.

Nümayişçilər mahnılar, şüarlar və pankartlarla daha yaxşı bir gələcək üçün həmrəylik  çağırışı edirlǝr.  

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr