ABŞ-da terror tǝşkilatı DEAŞ-a yardım etmǝkdǝ günahlandırılan bir nǝfǝrǝ 22 il 5 ay iş kǝsilib

ABŞ-da terror tǝşkilatı DEAŞ-a yardım, maddi vǝ müxtǝlif materiallar tǝmin etmǝkdǝ ittiham olunan bir nǝfǝrǝ 22 il 5 ay iş kǝsilib.

453385
ABŞ-da terror tǝşkilatı DEAŞ-a yardım etmǝkdǝ günahlandırılan bir nǝfǝrǝ 22 il 5 ay iş kǝsilib

ABŞ-da terror tǝşkilatı DEAŞ-a yardım, maddi vǝ müxtǝlif materiallar tǝmin etmǝkdǝ ittiham olunan bir nǝfǝrǝ 22 il 5 ay iş kǝsilib.

Yǝmǝn mǝnşǝli Amerika vǝtǝndaşı 32 yaşındakı Mufid Elgi 2014-cü il 31 may tarixindǝ Nyu-Yorkun Roçıstır bölgǝsindǝ iki Federal Tǝqdiqat Bürosunun iki müxbirini Suriyaya DEAŞ cǝbhǝsindǝ döyüşmǝk üçün göndǝrǝrkǝn yaxalanmışdı.

Prokurorluq Elginin sosial şǝbǝkǝ vasitǝsilǝ DEAŞ-la bağlı tǝbliğat apardığını, pul vǝ döyüşmǝk üçün adam toplamağa cǝhd göstǝrdiyini vǝ günahkar olduğunu açıqlayıb.

Digǝr tǝrǝfdǝn ABŞ terror tǝşkilatı DEAŞ-ın Suriya vǝ İraqda nǝzarǝt altında saxladığı bölgǝlǝrdǝki soyqırımı günahlarının istintaq edilmǝsindǝ Beynǝlxalq Cinayǝt Mǝhkǝmǝsinǝ dǝstǝk olmağa hazır olduğunu bǝyan edib .

Ağ evin nümayǝndǝsi Caş Örnist (Josh Earnest) soyqırım iddialarının araşdırılması mǝqsǝdilǝ müstǝqil olaraq qaldırılan tǝşǝbbüslǝrǝ dǝstǝk olacaqlarını bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr