C. Bayden Orta Şǝrq ölkǝlǝrinǝ sǝfǝri çǝrçivǝsindǝ İordaniyada olub

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co Bayden (Jeo Biden) Orta Şǝrq ölkǝlǝrinǝ sǝfǝri çǝrçivǝsindǝ İordaniyada olub.

448469
C. Bayden Orta Şǝrq ölkǝlǝrinǝ sǝfǝri çǝrçivǝsindǝ İordaniyada olub

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co Bayden (Jeo Biden) Orta Şǝrq ölkǝlǝrinǝ sǝfǝri çǝrçivǝsindǝ İordaniyada olub.

Baydenın Ammanda bu ölkǝnin Kralı Abdullah ilǝ keçirdiyi görüşdǝ tǝrǝflǝr regional problemlǝrlǝ, iki ölkǝ arasındakı streji ǝmǝkdaşlıq ǝlaqǝlǝrinin inkişafını müzakirǝ ediblǝr.

Görüşdǝ Suriya böhranının diplomatik yollarla hǝll edilmǝsinin vǝ Fǝlǝstin-İsrail sülhünün iki dövlǝtli hǝll yolu ǝsasına görǝ tǝmin edilmǝsinin ǝhǝmiyyǝti vurğulanıb.

Qlobal terror mǝsǝlǝsinin dǝ müzakirǝ olunduğu görüşdǝ Kral Abdullah İraqın DEAŞ-a qarşı apardığı mübarizǝyǝ dǝstǝk olunmasının vacibliyini dilǝ gǝtirib.

Bayden vǝ Kral Abdullah Amman yaxınlığında keçirilǝn hǝrbi tǝlimǝ dǝ qatılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr