ABŞ Hindistanın lider olmasını istәyir

Amerika Birləşmiş Ştatları Hindistanın Asiya-Sakit akean regionunun lideri olmasını istәyir.

437734
ABŞ Hindistanın lider olmasını istәyir

Amerika Birləşmiş Ştatları Hindistanın Asiya-Sakit akean regionunun lideri olmasını istәyir.

ABŞ-ın Yeni Delhidәki sәfiri Riçard Verma hindistanlı jurnalistlәrә verdiyi müsahibәdә ölkәsinin Hindistan ilә әmәkdaşlığını inkişaf etdirmәk niyyәtindә olduğunu qeyd edib vә ABŞ Müdafiә naziri Ash Karterin aprel ayında Hindistana sәfәr edәcәyini bildirib.

Verma iki ölkә arasındaki hәrbi әmәkdaşlıq mәsәlәsinә toxunaraq yaxın gәlәcәkdә iki ölkәnin gәmilәrinin Hind-Sakit okeanında üzmәsininin yaxşı qarşılanacağına ümid etdiyini bildirib.

Qeyd edәk ki, ABŞ Müdafiә naziri Ash Karter әn son iyun ayında Hindistana sәfәr etmişdi vә iki ölkә arasındaki hәrbi әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәk mәsәlәsini müzakirә etmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr