Zibil qabında canlı bomba jileti

Fransada terrora qarşı ǝmǝliyyatlar davam edir

368130
Zibil qabında canlı bomba jileti

Parisdǝ törǝdilǝn terror hücumlarından sonra Fransız polisinin ǝmǝliyyatları davam edir.
Paytaxt Parisin cǝnubunda zibil qabında canlı bomba jileti tapılıb.
Jiletin terror hücumlarında istifadǝ edilǝnlǝrlǝ eyni formada olduğu barǝdǝ xǝbǝrlǝr yayılıb.
Qeyd edǝk ki, Parisdǝ noyabrın 14-dǝ eyni zamanda törǝdilǝn terror aktlarında 130 nǝfǝr hǝyatını itirmiş, 350 nǝfǝr dǝ yaralanmışdı.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr