Kölndǝ sağçı qrup etiraz aksiyası keçirib

Almaniyanın Köln şǝhǝrindǝ sağçı qrup İslam vǝ xaricilǝr ǝleyhinǝ etiraz aksiyası keçirib.

420907
Kölndǝ sağçı qrup etiraz aksiyası keçirib

Almaniyanın Köln şǝhǝrindǝ Parisdǝ noyabrın 13-dǝ törǝdilǝn terror aktlarını bǝhanǝ gǝtirǝrǝk bir araya gǝlǝn sağçı qrup İslam vǝ xaricilǝr ǝleyhinǝ etiraz aksiyası keçirib.
Nümayiş yerindǝ çıxış edǝnlǝr İslam dininǝ qarşı tǝhrikamiz sözlǝr dilǝ gǝtirdikdǝ, aksiyaçılar ǝllǝrindǝ Alman bayraqları vǝ İslam ǝleyhinǝ şüarlar daşıyıblar.
Radikal sağcılara etiraz mǝqsǝdilǝ eyni mǝydanda toplaşan min nǝfǝrǝ yaxın kütlǝ isǝ bu nümayişǝ öz etirazını dilǝ gǝtirib. Onlar “Kölndǝ nasistlǝri istǝmirik”, “Rǝdd olsun irqçilǝr” şüarları sǝslǝndiriblǝr.
Radikal sağcıların daşıdığı Hz. Mǝhǝmmǝdin karikaturası isǝ ǝtrafdakı insanlar tǝrǝfindǝn ciddi reaksiya ilǝ qarşılanıb.
Polis radikal sağcı qrupa etiraz etmǝk istǝyǝn üzlǝri maskalı sol yönümlü gǝnçlǝrǝ müdaxilǝ edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr