Bosniya-Herseqovinada DEAŞ-a qatılma günahından 4 adam hǝbs edil

Bosniya-Herseqovina tarixindǝ ilk dǝfǝ olaraq 4 nǝfǝri ölkǝ xaricindǝ terror tǝşkilatları üçün döyüşdüyünǝ görǝ hǝbs edib.

389268
Bosniya-Herseqovinada DEAŞ-a qatılma günahından 4 adam hǝbs edil

Bosniya-Herseqovina tarixindǝ ilk dǝfǝ olaraq 4 nǝfǝri ölkǝ xaricindǝ terror tǝşkilatları üçün döyüşdüyünǝ görǝ hǝbs edib.
Bosniya-Herseqovinadan dörd vǝtǝndaşa terror tǝşkilatı DEAŞ-a qatılma günahından cǝmi 7 il iş kǝsilib.
Daha13 bosniyalının eyni günahdan mǝhkǝmǝ prosesi isǝ davam edir.
Bu 4 nǝfǝrin ikisi fevral ayında DEAŞ-a qatılmaq mǝqsǝdilǝ tǝyyarǝyǝ minǝrkǝn, digǝr ikisi isǝ bu şǝxslǝrǝ yardım etmǝkdǝ günahlandırılıb.
Bosniya-Herseqovinada 2014-cü ildǝ qanuna edilǝn dǝyişikliklǝ xarici ölkǝdǝ döyüşmǝk vǝ döyüşǝnlǝrǝ yardım etmǝk günah hesab edilir.
Bosniya prokurorluğunda ölkǝ xaricinǝ döyüşmǝyǝ gedǝnlǝrlǝ bağlı mǝhkǝmǝlǝrǝ baxması mǝqsǝdilǝ bir dǝ özǝl işçi qrupu qurulub.
Prokurorluq 150-yǝ yaxın bosniyalının İraq vǝ Suriyada fǝrqli qruplarla döyüşdüyünü bildirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr