BMT Baş katibi Avropa ölkǝlǝrinǝ çağırış edib

BMT Baş katibi Pan Gi Mun bǝzi Avropa ölkǝlǝrinin sǝrhǝdlǝrini qaçqınlara bağlamasından narahatlıq duyduğunu açıqlayıb.

352740
BMT Baş katibi Avropa ölkǝlǝrinǝ çağırış edib

BMT Baş katibi Pan Gi Mun bǝzi Avropa ölkǝlǝrinin sǝrhǝdlǝrini qaçqınlara bağlamasından narahatlıq duyduğunu açıqlayıb.
Baş katib bildirib ki, qaçqınlar ümumilikdǝ işgǝncǝ, hǝrb vǝ insan hüquqlarının tapdalanması hallarından ölkǝlǝrini tǝrk edirlǝr. Avropa ölkǝlǝri beynǝlxalq mǝsuliyyǝtlǝrǝ ǝmǝl etsinlǝr vǝ qaçqınların sığınacaq hüquqlarına hörmǝtlǝ yanaşsınlar.
BMT Baş Katibliyinin Sözçülüyü tǝrǝfindǝn yayımlanan açıqlamada vurğulanıb ki, Tǝşkilatın ümumi iclasları çǝrçivǝsindǝ Baş katib sentyabrın 30-da mühacir vǝ qaçqınların problemlǝrinǝ dair özǝl yığıncaq keçirǝcǝk vǝ bütün üzvlǝri bu yığıncağa qatılmağa dǝvǝt edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr