ABŞ meşə yanğınlarının tǝsiri altında

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Sierra Nevada dağlarında baş verǝn yanğında 26 min hektar ǝrazi ilǝ 5 ev külǝ çevrilib, 6 min mənzilin isǝ tǝhlükǝdǝ olduğu bildirilir.

348779
ABŞ  meşə yanğınlarının tǝsiri altında

Qeyd edǝk ki, bölgǝyǝ tǝxminǝn 3 min 300 yanğınsöndürǝn cǝlb olunub.
Bölgǝdǝki nǝm sǝviyyǝsinin aşağı olması vǝ dağlıq ǝrazi olması sǝbǝbiylǝ yanğın nǝzarǝt altına alına bilmir.
Xatırladak ki, daha əvvəl Vaşinqton, Oreqon, Idaho, Montana və Kaliforniya ştatlarındakı yanğınlarda yüz minlərlə hektarlıq meşə ǝrazisi mǝhv olmuşdu.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr