Әfqanıstanda "Taliban"ın hücumları davam edir

Bölgǝdǝ irǝlilǝyişini davam etdirǝn “Taliban”ın Astana Baba qǝsǝbǝsini yenidǝn ǝlǝ keçirdiyi bildirilb.

371258
Әfqanıstanda "Taliban"ın hücumları davam edir

Әfqanıstanın şimalındakı Faryab vilayǝtindǝ “Taliban” silahlıları tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝrinǝ dǝstǝk vermǝk mǝqsǝdilǝ göndǝrilǝn 25 mühafizǝçiyǝ tǝlǝ qurub.
Silahlılar ǝsir götürdüklǝri mühafizǝçiləri daha sonra güllǝlǝyib öldürüblǝr.
Bölgǝdǝ irǝlilǝyişini davam etdirǝn “Taliban”ın Astana Baba qǝsǝbǝsini yenidǝn ǝlǝ keçirdiyi bildirilb.
“Taliban” silahlıları Әfqanıstan Dövlǝt başçısının müavini Raşid Dostumun mühafizǝçilǝrinǝ dǝ tǝlǝ qurub. Hadisǝ nǝticǝsindǝ 15 nǝfǝr hǝyatını itirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr