ABŞ-da yanğınlar davam edir

Kaliforniya ştatı hǝftǝlǝrdir meşǝ yanğınları ilǝ mübarizǝ edir.

328586
ABŞ-da yanğınlar davam edir

Kaliforniya ştatı hǝftǝlǝrdir meşǝ yanğınları ilǝ mübarizǝ edir.
Son olaraq ştatın cǝnubunda üç ayrı mǝntǝqǝdǝ baş verǝn yanğınlar nǝticǝsindǝ tǝtildǝ olanların tǝhlükǝsizliyini tǝmin etmǝk mǝqsǝdilǝ bǝzi düşǝrgǝlǝr boşaldılıb.
Texas ştatında isǝ bir kimya fabrikindǝ yanğın baş verib.
Fabrikdǝ sǝbǝbi hǝlǝ dǝ müǝyyǝn edilǝ bilmǝyǝn partlayışdan sonra sǝmaya qalxan duman vǝ alovlar kilometrlǝrlǝ uzaqdan görünür. Hadisǝ zamanı fabrikdǝ insan olmaması ölümlǝrin qarşısını alıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr