Misirdǝ hǝrbi çevrilişdǝn 2 il keçir

Mǝhǝmmǝd Mursiyǝ dǝstǝk üçün Qahirǝdǝ bir araya gǝlǝn nümayişçilǝrǝ polis müdaxilǝ edib.

331326
Misirdǝ hǝrbi çevrilişdǝn 2 il keçir

Çevrilişlǝ vǝzifǝdǝn çıxarılan Misirin seçki nǝticǝsindǝ hakimiyyǝtǝ gǝlmiş prezidenti Mǝhǝmmǝd Mursiyǝ dǝstǝk üçün Qahirǝdǝ bir araya gǝlǝn nümayişçilǝrǝ polis müdaxilǝ edib.
Müdaxilǝ zamanı bir nǝfǝr hǝlak olub, çoxlu sayda nümayişçi isǝ yaralanıb.
Qiza şǝhǝrinin Haram mahalında isǝ Mursini dǝstǝklǝyǝn bir qrup Misir rǝhbǝrliyi eleyhinǝ nümayiş keçirib. Qrup edam qǝrarlarının dayandırılması vǝ hǝrbi rǝhbǝrliyǝ son qoyulmasını istǝyib.
Qeyd edǝk ki, seçki nǝticǝsindǝ hakimiyyǝtǝ gǝlǝn Mursi 2013-cü il iyulun 3-dǝ dövrün Müdafiǝ naziri Әbdulfǝttah Sisi başçılığında hǝyata keçirilǝn çevriliş nǝticǝsindǝ vǝzifǝdǝn çıxarılmışdı.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr