BMT-də Myanma qərar layihəsi qəbul edildi

Qəbul edilən qərar qanununda  insan haqqlarının pozulması qınandı

331055
BMT-də Myanma qərar layihəsi qəbul edildi

BMT-də Myanma qərar layihəsi qəbul edildi

 Myanmardakı Arakanlı Müsəlmanlar və digər azlıqlara qarşı işlənən insan haqqlarının pozulması ilǝ bağlı qərar layihəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqqları Şurasında qəbul edildi.

Qəbul edilən qərar qanununda, insan haqqlarının pozulması qınandı.

Andaman dənizindəki Arakanlı Müsəlmanların nizamsız köç etmǝsinǝ və istismar edilməsinə diqqǝt çǝkildi.
Qərar qanununda, Arakanlı Müsəlmanların və digər azlıqların vətəndaşlıq haqqlarından məhrum buraxılmasının insan hüquqlarına zidd olduğu ifadə edilərək, Myanma hökumətinə və dini liderlərə ayrı-seçkilik güdmədən insan haklarınını qoruması və Arakanlılara vətəndaşlıq hüquqlarının verilməsi çağırışı edildi.Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr