Ukrayna Rusiyadan tǝbii qaz nǝqliyyatını dayandırıb

Ukraynanın Naftoqaz şirkǝti rus enerji firması Qazpromdan tǝbii qaz alınması işini dayandırıb.

327500
Ukrayna Rusiyadan tǝbii qaz nǝqliyyatını dayandırıb

Ukraynanın Naftoqaz şirkǝti rus enerji firması Qazpromdan tǝbii qaz alınması işini dayandırıb.
Naftoqaz şirkǝtinin açıqlamasında Ukrayna üzǝrindǝn Türkiyǝ vǝ Avropa ölkǝlǝrinǝ nǝql edilǝn Rusiya qazında hǝr hansı kǝsintinin olmayacağı qeyd edilib.
Açıqlamada bildirilib ki, Naftoqaz şirkǝti tǝbii qaz tǝdarükünǝ dair Qazprom ilǝ saziş bağlamağa hazırdır. Buna görǝ Avropa İttifaqının dayağı ilǝ addım atılması bütün tǝrǝflǝrin xeyrinǝ olacaqdır.
Avropa İttifaqı, Rusiya vǝ Ukrayna arasındakı tǝbii qazla bağlı müzakirǝlǝr ötǝn gün Avstriyanın paytaxtı Vyanada başlayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr