BMT Cenevrə Ofisində mətbuat konfransı

IOM sözçüsü 3087372 nǝfǝrin yerindǝn olduğunu söylədi

315685
BMT Cenevrə Ofisində mətbuat konfransı


BMT Cenevrə Ofisində təşkil edilǝn mətbuat konfransında çıxış edǝn

IOM sözçüsü Joel Millman İraqda 2014-ci ilin yanvar ayından bu ilin may ayının sonuna qədər

3087372 nǝfǝrin yerindǝn yurdundan olduğunu söylədi. Millman İraqda son həftələrdə yerindən edilənlərin  55 faizinin isə silahlı qruplar tərəfindən mühasirǝyǝ salınmış Ramadi şəhərindən köçdüyünü bildirdi.

Millman bu günə qədər yerindən edilənlərin 45 faizinin Bağdadda, 35 faizinin Anbar vǝ Ninovada olduqlarını ifadə etdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr