Malidə sülh razılaşması

Qərbi Afrika ölkəsi Malidə separatçı Tuareg qruplardan ən gücü olanı da mərkəzi hökumətlə sülh razılaşması imzalayıb.

311983
Malidə sülh razılaşması

Qərbi Afrika ölkəsi Malidə separatçı Tuareg qruplardan ən gücü olanı da mərkəzi hökumətlə sülh razılaşması imzalayıb.
May ayında digər ayrılıqçı qrupların imzaladığı sülh razılaşmasına dәstәk vermәyәn Azavad qrupu, bir ay davam edən danışıqlar nәticәsindә sülh razılaşmasını qəbul edib.
İnsan hüquqları təşkilatları, sülh razılaşmasını yüksәk qiymәtlәndirib. Ancaq razılaşma maddәlәrinә görә ölkәdәki tәhlükәsizlik problemlәrin aradan qaldırılmasına dair islahatların hәyata keçirilә bilmәyәcәyini bildirib.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr