Husilǝrin hücumu nǝticǝsindǝ 4 ǝsgǝr ölüb

Husilǝr Sǝudiyǝ Әrǝbistanının sǝrhǝd mǝntǝqǝsinǝ hücum ediblǝr.

293872
Husilǝrin hücumu nǝticǝsindǝ 4 ǝsgǝr ölüb

Husilǝr Sǝudiyǝ Әrǝbistanının sǝrhǝd mǝntǝqǝsinǝ hücum ediblǝr.
Yǝmǝndǝki husilǝrin Sǝudiyǝ Әrǝbistanın sǝrhǝd mǝntǝqǝsinǝ etdiyi hücum nǝticǝsindǝ baş verǝn toqquşmada 4 Sǝudiyǝ Әrǝbistanı ǝsgǝri vǝ onlarla husi hǝyatını itirib.
Toqquşma Sǝudiyǝ Әrǝbistanının sǝrhǝd mǝntǝqǝsindǝki Cazan bölgǝsindǝ yaranıb.
Koalisiya qüvvǝlǝrinin Cazana yönǝldilmiş hücuma keçmiş rejimin Yǝmǝnin paytaxtı Sǝnadakı silah anbarlarına hava zǝrbǝlǝri endirǝrǝk cavab verdiyi bildirilib.
Yerli mǝnbǝlǝrin mǝlumatına görǝ, koalisiya qüvǝlǝrinin hücumundan sonra paytaxt şǝhǝrdǝ güclü partlayış sǝslǝri eşidilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr