Qanada yanacaqdoldurma mǝntǝqǝsindǝ partlayış baş verib

Afrika ölkǝlǝrindǝn Qananın paytaxtı Akrada baş verǝn partlayış zamanı ilk mǝlumatlara ǝsasǝn 90 nǝfǝr hǝyatını itirib.

292725
Qanada yanacaqdoldurma mǝntǝqǝsindǝ partlayış baş verib

Afrika ölkǝlǝrindǝn Qananın paytaxtı Akrada baş verǝn partlayış zamanı ilk mǝlumatlara ǝsasǝn 90 nǝfǝr hǝyatını itirib.
Paytaxt Akradakı partlayış güclü yağışa görǝ insanların yanacaqdoldurma mǝntǝqǝsinǝ sığındığı zaman baş verib.
Hadisǝ zamanı yaralanan onlarla insan xǝstǝxanalara yerlǝşdirilib.
Partlayışa güclü yağışın sǝbǝb olduğu güman edilir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr