81 qaçaq immiqrant xilas edilib

İtaliyaya getməyə çalışarkən gəmiləri pozulan 81 immiqrant ölkәlәrinә göndәrilir.

247317
81 qaçaq immiqrant xilas edilib

Afrika mәnşәli 81 qaçaq immiqrant xilas edilib.
Tunis sahil mühafizә xidmәti qüvvәlәri, qeyri-qanuni yollarla İtaliyaya getməyə çalışarkən gəmiləri pozulan 81 Somali, Nigeriya, Qambiya, Mali, Qana, Fil Dişi Sahili və Qvineya Bissau Respublikası vәtәndaşını xilas edib.
Tunis sahil mühafizә xidmәti tәrәfindәn Cərcis limanına çəkilәn gәmidәki sәrnişinlәr gecəni limanda keçiriblәr. Onlar bu gün ölkәlәrinә geri göndәrilirlәr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr