Ebola virusundan ölənlərin sayı 9 177 nəfərə çatıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, dünya miqyasında Ebola virusundan ölənlərin sayının 9 177 nəfərə çatdığını açıqlayıb.

217457
Ebola virusundan ölənlərin sayı 9 177 nəfərə çatıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, dünya miqyasında Ebola virusundan ölənlərin sayının 9 177 nəfərə çatdığını açıqlayıb.
Ölǝnlǝrdǝn 488-i sǝhiyyǝ işçisidir. Bu xəstəliyə yoluxanların sayının isǝ 23 minǝ yaxınlaşdığı bildirilib.
Yayğın şǝkildǝ Qǝrbi Afrika ölkǝlǝrindǝ aşkarlanan Ebola virusuna, ABŞ, İngiltǝrǝ vǝ İspaniyada tǝsadüf edilib.
ABŞ prezidenti Barak Obama, Qǝrbi Afrika ölkǝlǝrindǝ Ebola epidemiyası ilǝ mübarizǝ üçün göndǝrdiklǝri 2 min 800 ǝsgǝrdǝn 2 min 700-nün ölkǝyǝ qayıdacağını açıqlayıb.
Ancaq Ebola ilǝ mübarizǝnin davam edǝcǝyini bildirǝn Obama, könüllülǝrin, mülki işçilǝrin vǝ 100 ǝsgǝrin, virüs tamamilǝ yox edilǝnǝ qǝdǝr bölgǝdǝ qalacağını qeyd edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr