Twitter hesabına İŞİD-in kiber hücumu

“Newsweek”in Twitter hesabına İŞİD tәrәfindәn kiber hücum tәşkil edilib.

216090
 Twitter hesabına İŞİD-in kiber hücumu

“Newsweek”in Twitter hesabına İŞİD-in kiber hücumu
“Newsweek” jurnalının Twitter hesabına İŞİD tәrәfdarları tәrәfindәn kiber hücum tәşkil edilib.
Kiber hücumda hesab üzәrindә “Mәn İŞİD-әm” ifadәsi yerlәşdirilib.
Hücumu tәşkil edәn qrup ABŞ prezidenti Barak Obama vә ailәsini tәhdid edәn mesajları da paylaşıb.
Hücumdan 14 dәqiqә sonra Twitter rәsmilәrinin yardımıyla tәkrar işini bәrpa edәn “Newsweek” hadisә ilә bağlı üzrxahlıq edib.
Qeyd edәk ki, İŞİD tәrәfdarları kiber hücumdan daha әvvәl dә Amerika Mәrkәzi Komandanlığına mәxsus twitter hesabını elә keçirimişdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr