Mursinin mәhkәmәsi fevralın 9-a keçirilib

Misirdә hәrbi çevriliş yolu ilә hakimiyәtdәn uzaqlaşdırılan bu ökәnin seçilmiş ilk dövlәt başçısı Mursinin mәhkәmәsi dünәn davam etdirilib.

212866
Mursinin mәhkәmәsi fevralın 9-a keçirilib

Misirdә hәrbi çevriliş yolu ilә hakimiyәtdәn uzaqlaşdırılan bu ökәnin seçilmiş ilk dövlәt başçısı Mәhәmmәd Mursi vә 130 nәfәrin mühakimә olunduğu "hәbsxanaya hücum" işi üzrә mәhkәmә prosesi dünәn davam etdirilib.
Mәhkәmәdә ölkәdә son vaxtlar törәdilәn partlayışlara toxunan Mursinin vәkili “Müsәlman Qardaşlar Tәşkilatı”nın bu hadisәlәrlә әlaqәsinin olmadığını bildirib.
Hakimin "Misirdә top mәrmilәri vә bombalar nә üçün idi?” sualına Mursi "Onlar indi “Rabiatul Adәviyyә Meydanı”nda insanları öldürәnlәrә aiddir”-,deyә cavab verib.
Qeyd edәk ki, mәhkәmә prosesi fevralın 9-a tәxirә salınıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr