Almaniya, İslam ǝleyhinǝ olan PEDİGA-ya qarşı bir ürǝk olub

Türk vǝ Müsǝlman qrupları tǝrǝfindǝn Berlindǝ tarixi Brandenburg keçid mǝntǝqǝsindǝ mitinq keçirilib.

184474
Almaniya, İslam ǝleyhinǝ olan PEDİGA-ya qarşı bir ürǝk olub

Türk vǝ Müsǝlman qrupları tǝrǝfindǝn Berlindǝ tarixi Brandenburg keçid mǝntǝqǝsindǝ mitinq keçirilib.
Mitinqǝ Almaniya prezidenti Joachim Gauck, kansler Angela Merkel vǝ çoxlu sayda nazir dǝ qatılıb.
Ekstremizm vǝ xarici düşmǝnçiliyinǝ qarşı birlik çağırışı edǝn Gauk, “bizi bölmǝlǝrinǝ icazǝ vermǝrik” deyib.
Kansler Angela Merkel, keçirilǝn mitinqlǝ Almaniyanın Müsǝlmanlar başda getmǝklǝ bütün dini qruplarla yan-yana, sülh içindǝ yaşamaq istǝdiyi mesajını verdiyini qeyd edib.
Almaniya Müsǝlmanlar Mǝrkǝzi Şurasının sǝdri Aiman Mazyek isǝ, inancın sui-istifadǝ edilmǝsinǝ imkan vermǝyǝcǝklǝrini vurğulayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr