İran İsrailǝ reaksiya göstǝrib

İran, Hirschsonın Fars dilindǝ kurslara dair, “Bir gün Tehrandakı Sǝfirlliyimizdǝ xidmǝt almağa ümidimiz var” tǝrzindǝki sözlǝrinǝ reaksiya göstǝrib.

162145
İran İsrailǝ reaksiya göstǝrib

İran, İsrail Xarici İşlǝr Nazirliyi sözcüsü Paul Hirschsonın Fars dilindǝ kurslara dair, “Bir gün Tehrandakı Sǝfirlliyimizdǝ xidmǝt almağa ümidimiz var” tǝrzindǝki sözlǝrinǝ reaksiya göstǝrib.
Dövlǝt Televiziyasının tǝrkibindǝki Gǝnc Jurnalistlǝr Klubunda çıxış edǝn İran Mǝclisi Milli Tǝhlükǝsizlik vǝ Xarici Siyasǝt Komissiyası sǝdri Әlǝǝddin Burucerdi, “Bu röya vǝ xǝyal ǝsla gerçǝklǝşmǝyǝcǝkdir. İnşallah bir gün İran, İsrailin olmadığı Fǝlǝstin torpaqlarında öz sǝfirliyini açacaqdır”deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr