13-cü Berlin təhlükəsizlik konfransı keçirilib

Berlində keçirilən 13-cü Berlin Təhlükəsizlik Konfransı ötәn gün yekunlaşıb.

136654
13-cü Berlin təhlükəsizlik konfransı keçirilib

Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 13-cü Berlin Təhlükəsizlik Konfransı ötәn gün yekunlaşıb.
Konfransın son günündə, “uyğun hərbi güclәrә yeni vəzifələr və әmәliyyat gücünә dair tələblər” mövzulu iclas keçirilib.
Konfransda Türkiyәni tәmsil edәn baş qərargahın Plan və Prinsiplər bölmәsinin komandiri General-leytenant Alparslan Ərdoğan, Türkiyə bölgәdәki təhdidlərin öhdәsindәn gәlә bilәcәk gücә sahib ölkәdir deyib. Çәtinliklәr qarşısında Türk müdafiə sənayesi ilə әmәkdaşlıq edildiyini ifadə edən General-leytenant Ərdoğan, inkişaf edәn müdafiə sənayesinin Türk Silahlı Qüvvələrinin müasirlәşdirilmәsinә yardım etdiyini vurğulayıb.
Türkiyənin beynәlxalq layihələrdә iştirak etdiyini ifadə edən Ərdoğan, risklər nәzәrә alınsa, güclü müdafiə sisteminə nә qәdәr zәrurәt olduğu başa düşülәr deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr