" ABŞ Rusiyanı özünǝ tabe etmǝk istǝyir"

Rusiya prezidenti Vladimir Putin, ABŞ-ın Rusiyanı özünǝ tabe etmǝk istǝdiyini, ancaq bunu heç vaxt edǝ bilmǝyǝcǝyini söylǝyib.

195204
" ABŞ Rusiyanı özünǝ tabe etmǝk istǝyir"

Rusiya prezidenti Vladimir Putin, ABŞ-ın Rusiyanı özünǝ tabe etmǝk istǝdiyini, ancaq bunu heç vaxt edǝ bilmǝyǝcǝyini söylǝyib.
Rusiya prezidenti Putin bunu “Xalq Cǝbhǝsi” adlı qeyri-hökumǝt tǝşkilatının toplantısında ABŞ-ın Rusiyanı alçaltmaq niyyəti ilə bağlı suala cavabında bildirib: “Onlar bizi alçaltmaq istəmir, onlar bizi tabe etmək istəyir. Bizim hesabımıza öz problemlərini həll etmək istəyirlər, bizi öz təsirləri altına salmaq istəyirlər. Tarixdə bu heç vaxt heç kimdə alınmayıb və alınmayacaq.”
ABŞ-ın öz müttəfiqlərini təsiri altına aldığını irǝli sürǝn Putin, bu ölkeleri Amérikanın “péyki olmaqla tǝnqid edib.
Putin onu da déyib ki, ABŞ müttəfiqlərinin əksəriyyəti öz milli maraqlarına zidd olaraq, anlaşılmayan əsaslarla Vaşinqtonun mǝnafeylǝrini müdafiǝ edirlǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr