27 Uyğur Türkünǝ edam cǝzası…

Çin, Qaşqarda 27 Uyğur Türkünǝ edam hökmü kǝsib.

156685
27 Uyğur Türkünǝ edam cǝzası…

Çin, Qaşqarda 27 Uyğur Türkünǝ edam hökmü kǝsib.
Mǝhkumlar, Sincan Uyğur Muxtar bölgǝsinin cǝnubundakı Qaşqarda 27 iyulda baş verǝn qanlı hadisǝlǝrǝ qarışmaqda günahlandırılırdı.
Qaşqar Orta Xalq Mǝhkǝmǝsi, Saçı qǝsǝbǝsindǝ keçǝn iyul ayında 96 nǝfǝrin ölümü ilǝ nǝticǝlǝnǝn hadisǝlǝrdǝ hücumları koordinǝ etmǝk iddiası ilǝ hǝbs edilǝnlǝrdǝn, 15 nǝfǝrǝ iki il tǝxirǝ salınmalı cǝmi 27 Uyğur Türkünǝ ölüm hökmü kǝsib.
Mǝhkǝmǝnin, hǝbs edilǝnlǝrdǝn 9-na ömürlük iş, 20 nǝfǝri 4 ildǝn 20 ilǝ qǝdǝr müxtǝlif hǝbs cǝzalarına mǝhkum etdiyi bildirilib.
Mǝhkǝmǝ nǝticǝsindǝ 2 nǝfǝr isǝ şǝrti olaraq azad edilib.
İyul ayında hadisǝlǝrǝ qarışdıqları iddia edilǝn 215 Uyğur Türkü hǝbs edilmişdi.
Çin hökumǝti, ayrılıqçı olduqları sǝbǝbindǝn Uyğun Türklǝrini istǝdiyi kimi hǝbs edir, saxlayır vǝ mǝhkǝmǝ proseslǝrinǝ dair mǝlumatları ümum ictimaiyyǝtǝ paylaşmır.
Çinin Uyğur Türklǝrinǝ tǝtbiq etdiklǝri, İnsan Haqları Tǝşkilatlarının reaksiyasına sǝbǝb olur.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr