Təyyarəni axtarış işlərinə gələcək ay yenidən başlanacaq

Təxminən 4 aydır itkin olan Malayziya sərnişin təyyarəsini axtarış işlərinə gələcək ay yenidən başlanacaq.

119841
Təyyarəni axtarış işlərinə gələcək ay yenidən başlanacaq

Malayziya Müdafiə naziri Hişamuddin Hüseyn, axtarış işlərində gələcək ay ikinci mərhələyə keçiləcəyini xatırladaraq, 4 Avqustda dəniz altında axtarış işlǝrini aparacaq bir hǝrbi gəminin bölgəyə göndəriləcəyini bildirib.
Hüseyn, gəminin xərcini Malayziyadakı xüsusi şirkətlərin üzǝrlǝrinǝ götürdüklǝrini qeyd edib.
Malayziya, bölgəyə apreldə də bir hǝrbi gəmi göndərmişdi.
Fǝaliyyǝtlǝrin ilk mərhələsindǝ bir nəticə ǝldǝ edilǝ bilmǝmǝsi nǝticǝsindǝ, həm havadan, həm də su altında axtarış işlərinǝ son qoyulmuşdu.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr