Qazproma 800 milyon dollar

Avropa İttifaqı, Ukrayna vǝ Rusiya arasında enerji tǝhlükǝsizliyi mövzusunda keçirilǝn müzakirǝlǝrin yeni turu ötǝn gün Berlindǝ keçirilib.

77761
Qazproma 800 milyon dollar

Avropa İttifaqı, Ukrayna vǝ Rusiya arasında enerji tǝhlükǝsizliyi mövzusunda keçirilǝn müzakirǝlǝrin yeni turu ötǝn gün Berlindǝ keçirilib.
Görüşdǝn sonra verilǝn açıqlamada, bǝzi problemlǝrin hǝlǝ dǝ hǝllini tapmadığı, bu problemlǝrin hǝllinin vacib olduğu vǝ tǝrǝflǝrin bazar ertǝsi günü Brüsseldǝ yenidǝn bir araya gǝlǝcǝyi bildirilib.
Ukrayna, Rusiyanın qaz şirkǝti Qazproma 800 milyon dollara yaxın pul verdiklǝrini, bunun bazar ertǝsi günü Qazpromun bankdakı hǝsabına köçürülmǝsini gözlǝdiklǝrini açıqlayıb.
Rusiya isǝ, verilǝn pul Qazpromun bankdakı hesabına gǝlib çatdığı vaxt müzakirǝlǝrin davam etdirilǝ bilǝcǝyini bildirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr