Xarici mәtbuat: 10 may 2021

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

1637202
Xarici mәtbuat: 10 may 2021

 

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

‘‘Azertac’’: Azәrbaycan xalqının Heydәr Әliyevә mәhәbbәti әbәdidir.

‘‘Azertac’’: Faşizm üzәrindә Qәlәbәnin 76-cı ildönümü Berlindә dә qeyd olunub.

‘‘Azertac’’: Avstriya Azәrbaycanlıları Cәmiyyәtindә Ulu Öndәrin anadan olmasının 98-ci ildönümü münasibәtilә tәdbir keçirilib.

‘‘Süddeutsche Zeitung’’: Avrupa İttifaqı ‘‘AstraZeneca’’ şirkәtindәn peyvәnd alınmasına dair sifarişini yenilәmәdi.

‘‘Tagesschau.de’’: Almaniyanın itqisadiyyat vә energetika naziri Peter Altmaier yay tәtilinin ola bilәcәyini düşünür. 

‘‘France 24’’: Qüsd vә Әqsa mәscidindә qorxu vә bәrabәrsizlik vәziyyәti hökm sürür.

‘‘Le Matin’’: Amerika Birlәşmiş Dövlәtlәrindә törәdilәn silahlı hücum nәticәsindә yeddi nәfәr hәyatını itirib.

‘‘El País’’ (İspaniya): İspaniyada fövqәladә vәziyyәt rejimi lәğv olundu.

‘‘La Jornada’’ (Meksika): ABŞ-ın Kolorado Ştatında törәdilәn silahlı hücum nәticәsindә yeddi nәfәr hәyatını itirib.

Clarín (Argentina): Argentina dövlәt başçısı Albertı Fernandez sәlahiyyәtlәrinin artırılmasını nәzәrdә tutan qanun layihәsini Mәclisә göndәrib.

‘‘Al Jazeera’’: Qüdsdәki vәziyyәti müzakirә etmәk üçün Tәhlükәsizlik Şurası bu gün, Әrәb Liqası vә İslam Konfransı Tәşkilatı isә sabah fövqәladә iclas keçirәcәk.

‘‘Al Jazeera’’: Әfqanıstan... Taliban Ramazan bayramı münasibәtilә atәşkәs elan edib.

‘‘Al-Quds Al-Arabi’’: İsrail qüvvәlәri Әqsa mәscidinә basqın tәşkil etdi.

TASS agentliyi: CNN Amerikanın ‘‘Colonial Pipeline’’ şirkәtinә edilәn kiber hücumun arxasında rusiyalı hakerlәrin ola bilәcәyini iddia edir.

‘‘Lenta.ru’’: Çexiya Vrbeticedәki partlayışlara görә Rusiyadan milyonlarla dollar tәlәb etmәyi düşünür. 

 

 

  Әlaqәli Xәbәrlәr