Xarici mәtbuat: 26 fevral 2021

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

1591164
Xarici mәtbuat: 26 fevral 2021

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

‘‘Azertac’’: Vaşinqtonda Xocalı qətliamının ildönümü ilə əlaqədar vebinar keçirlib.

‘‘Azertac’’: Prezident İlham Əliyev: Biz Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq.

‘‘Azertac’’: Prezident İlham Əliyev: İndi bütün dünya bilir ki, Azərbaycan xalqı XX əsrin sonunda soyqırımına məruz qalıb.

‘‘Deutsche Welle’’: Çindә hazırlanan daha iki peyvәndin istifadәsinә icazә verilib. Belәliklә ölkәdә koronavirus әleyhinә hazırlana peyvәn sayı dördә yüksәldi.

‘‘Welt’’: Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı xaricә sәyahәt vә turizmi canlandırmaq üçün gündәmә gәlәn ''peyvәnd pasportu'' mәsәlәsindә xәbәrdarlıq edib.

‘‘Eldustour’’: ‘‘Johnson’’un dozasında, ‘‘Pfizer’’in tәsirindә  vә  ‘‘Moderna’’nın  hazırladığı peyvәnddә yeni proseslәr.

‘‘Elayyam’’: Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Co Bayden administrasiyası: ‘‘Fәlәstinlilәrin qanuni gözlәntilәri var’’.

‘‘Elqudus’’: Myanmada aksiyaçılar arasında  yaşanan qarşıdurmalar sәbәbindәn ordu ciddi sanksiyalar ilә üz-üzәdir.

‘‘Le Parisien’’: ‘‘Covid-19’’: Paris Bәlәdiyyә başçısı Anne Hidalqo Parisdә 3 hәftә әrzindә karantin rejiminin tәtbiq edilmәsini tәlәb edib.

‘‘Le Monde’’: Karantin rejimi başladıqdan etibarәn Fransada doğulan uşaqların sayı azalıb.

‘‘Le Figaro’’: Avropa İttifaqı yay aylarının sonunadәk avropalıların 70 faizinә peyvәnd tәtbiq etmәyi hәdәflәyir.

‘‘El Nacional’’ (Venesuela): Avropa İttifaqı vә Venesuela arasındakı gәrginlik sәbәbindәn Aİ Venesuelanın tәmsilçisini arzuolunmaz şәxs adlandırıb.

TASS: Türkiyәnin sәhiyyә naziri Fәxrәddin Koca dünәn verdiyi açıqlamada Rusiyanın hazırladığı ‘‘Sputnik-V’’ peyvәndinin texnoloji sınaqlarının başladığını bildirib.

‘‘Vedomosti’’: Moskova Bәlәdiyyә sәdri Sergey Sobyanin xәstәxanaya yerlәşdirilәn xәstәlәrin sayında azalmanın müşahidә olacağı tәqdirdә 1-2 ay әrzindә bәzi mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılacağını deyib.Әlaqәli Xәbәrlәr