Xarici mәtbuat: 13 yanvar 2021

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

1562582
Xarici mәtbuat: 13 yanvar 2021

‘‘Azertac’’:Müdafiә Nazirliyi Kәlbәcәr rayonunun Aşağı Şurtan kәndinin videogörüntülәrini paylaşıb.

‘‘Azertac’’: Xaricdә yaşayan Azәrbaycan vәtәndaşlarının pasportlarının etibarlılıq müddәti uzadılıb.

‘‘Azertac’’: Almaniya KİV-lәri Moskvada keçirilmiş üçtәrәfli görüşü geniş şәkildә işıqlandırıb.

‘‘Deutsche Welle’’: Almaniyada müsәlmanlara qarşı irqçilik  mәsәlәsi mәclisin gündәmini zәbt edib.

‘‘Frankfurter Rundschau’’: Almaniyada yeni növ koronavirusun mutasiyaya uğramış versiyası aşkar edilib. Angela Merkel virusla bağlı mәhdudiyyәtlәrin uzadılması ilә bağlı göstәriş verә bilәr.

‘‘el-Quds el-Arabi’’: Avropa  Türkiyәdәn  pilotsuz uçuş tәyyarәsi alacaqmı?

‘‘el-Quds el-Arabi’’: Amerika Birlәşmiş Ştatları prezidenti Donald Tramp sülh ilә әlaqәdar çağırış edib.

‘‘Le Soir’’: ‘‘Moderna’’şirkәtinin peyvәndi gәlәn hәftәdәn etibarәn Belçikada tәtbiq olunmağa başlayacaq.

‘‘La Vanguardia’’:  ‘‘Moderna’’şirkәtinin peyvәndinin ilk dozaları İspaniyaya çatıb.

‘‘El Mundo’’: Epidemiyanın üçüncü dalğası sәhiyyә sisteminin qorxularını artırır. Epidemiya sәbәbindәn xәstәxanala müraciәt edәnlәrin sayı azalmır.

‘‘Prensa Latina’’: Venesuelanın ‘‘Petroleos’’ şirkәti 2021-ci il әrzindә xam neft istehsalını 1,5 milyon barrelә çatdırmağı planlaşdırır.

RIA Novosti: ABŞ Dövlәt Departamenti ‘‘Şimal axın-2’’ tәbii qaz xәttinin inşa edilmәsindә Rusiyaya tardım edәn Avropa şirkәtlәrinә sanksiya riski  ilә bağlı xәbәrdarlıq edib.

TASS:  Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan çәrşәmbә axşamı günü ‘‘Telegram’’ mesincerindә sәhifә açdı.

 ‘‘İzvestiya’’ qәzeti: Qırğızıstanın yeni dövlәt başçısı Sadır Japarov Rusiyayla strateji tәrәfdaşlıqlarının davam edәcәyini söylәyib. Әlaqәli Xәbәrlәr