Xarici mәtbuat: 27 noyabr 2020

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

1535417
Xarici mәtbuat: 27 noyabr 2020

 

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

‘‘Azertac’’: ‘‘France-24’’ kanalı Füzulidәn reportaj hazırlayıb.

‘‘Azertac’’:Türkiyәnin Ombudaman tәsisatı Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı müharibә cinayәtlәrinә dair xüsusi hesabat hazırlayıb.

‘‘Azertac’’:Azәrbaycanın vә İtaliyanın xarici işlәr nazirlәrinin telefon danışığı olub.

‘‘Al-Raya Al-Katariya’’ (Qәtәr): Türkiyә vә Qәtәr әmәkdaşlığa dair 10 müqavilә imzalayaraq strateji münasibәtlәrini güclәndirir.

VATAN (Omman): Böyük İyirmilik (G-20)   ölkәlәri liderlәri koronavirus әleyhinә hazırlanan peyvәndin әdalәtli şәkildә paylanmasının maliyyәlәşdirәcәklәri ilә bağlı söz verdilәr.

‘‘El-Mustakbal (Livan): İordaniya, Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri, Sәudiyyә Әrәbistanı vә Misir dördtәrәfli iclasda Suriyadakı böhranı müzakirә edәcәk.

‘‘Tagesschau.de’’: Almaniyada dekabr ayında koronavirusla bağlı görülәcәk tәdbirlәr: ‘‘Mәktәblәr fәaliyyәtini davam etdirәcәk, Әn çox beş nәfәr bir araya gәlә bilәcәk, maskaların istifadәsi mәcburi olacaq. Milad vә Yeni il bayramı ilә әlaqәdar istisnalar nәzәrdә tutulur.

‘‘Süddeutsche Zeitung’’: Almaniyada koronavirus: Kansler Angela Merkel Avropadakı bütün xizәk mәrkәzlәrinin fәaliyyәtinin dayandırılmasını tәlәb edir.

‘‘Bild.de’’: Maradonanın mirasına nә olacaq?

‘‘Infobae’’ (Argentina): Dieqo Maradonaya son mәnzilә yola salındı. Ailәsi vә yoldaşları özәl mәrasimdә futbolçuya vida etdi.

‘‘La Vanguardia’’ (İspaniya): İspaniyada xәstәxanalar Milad bayramı әrәfәsindә koronavirusa yoluxanların sayının arta bilәcәyinә görә narahatdır.

‘‘France 24’’: Әgәr Seçicilәr Şurası Co Bayden lehinә sәs verәrsә Donald Tramp Ağ Evdәn gedәcәk.

‘‘Lenta.ru’’: Kremlin mәtbuat katibi Dmitri Peskov: ‘‘Rusiyada koronavirusa qarşı kütlәvi vaksinasiya Yeni il bayramından әvvәl başlayacaq’’.

RİA Novosti:Ermәnistanda vәzifәsini icra edәn rus әsgәrin meyiti tapılıb.Faktla bağlı araşdırma aparılır.

TASS: ‘‘Forbes’’ jurnalı Rusiyada әn yüksәk maaş alan ixtisasların siyahısını hazırladı. Jurnalın mәlumatına әsasәn, әn çox neft vә tәbii qaz, sәnaye vә telekomunikasiya şirkәtlәrinin rәhbәrlәri maaş alır.

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr