Xarici mәtbuat: 06 avqust 2020

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

1467976
Xarici mәtbuat: 06 avqust 2020

 

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin başlıqları.

‘‘Welt.de’’ Almaniyanın Şimali Ren Vestfalya әyalәtinin nәqliyyat naziri Hendrik Vüst kütlәvi nәqliyyat vasitәlәrindә maska taxmayan sәrnişinlәrin cәrimәlәnәcәyini açıqlayıb.

‘‘Deutsche Welle’’: Almaniyanın Avropa mәsәlәlәri üzrә naziri Roth Türkiyә ilә dialoqun davam etdirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.

‘‘zeit.de’’: Beynәlxalz Avf Tәşkilatı ABŞ-dakı polis zorakılığını tәnqid edib.

‘‘Al Quds Al Arabi’’: (Arap İngiliz): Tunis mәclisinin sәdri Raşid el-Gannuşi: ‘Tunisdәki demokratiya vә azadlıq bәzi әrәb ölkәlәrini narahat edir’’

‘‘Al Jazeera’’ (Qәtәr TV): Livana yardımlar davam edir.

‘‘Al Raye Al Qatariyye’’ (Qәtәr): Qәtәr  Livanla hәmrәy olduğunu açıqlayıb.

‘‘Infobae’’ (Argentina): İngiltәrә, Latın Amerikası vә Karib adaları koronavirus böhranının müzakirә etmәk üçün beynәlxalq vә regional әmәkdaşlıqla bağlı çağırış edir.

‘‘Le Monde’’: Emmanuel Makronun bu gün Livana sәfәr etmәsi gözlәnilir.Әlaqәli Xәbәrlәr