Xarici mәtbuat: 27 may 2020

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

1424154
Xarici mәtbuat: 27 may 2020

 

Xarici media vasitәlәrindә dәrc olunan bәzi xәbәrlәrin xülasәsi.

‘‘Azәrtac’’ (Azәrbaycan): Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub.

 ‘‘Azәrtac’’ (Azәrbaycan): BMT-nin Baş katibinə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində keçirilmiş saxta "seçkilər"in beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmaması barədə məktub ünvanlanıb.

‘‘Azәrtac’’ (Azәrbaycan): ABŞ-ın paytaxtında Azərbaycan Milli Günü elan edilib

‘‘Al Quds Al Arabi’’: Paris: İordan çayının qәrb sahilinin hәr hansı bir hissәsinin ilhaqı cavabsız qala bilmәz.

‘‘Al Quds Al Arabi: Liviya Milli Hәmrәylik Hökumәtinә tabe olan ordu Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәrinә mәxsus bir zirәhli avtomobili mәhv etdi vә Hafterә mәxsus hәrbi avtomobillәri әlә keçirdi.

‘‘Al Jazeera’’: Liviyada Rusiyaya mәxsus tәyyarәlәrin peyda olmasından sonra Amerika Birlәşmiş Ştatları Suriyada yaşananların tәkrarlanmaması ilә bağlı xәbәrdarlıq edib.

‘‘Le Parisien’’: Koronavirus: 15.000 fransızın ölkәyә geri qayıtmasını tәmin etmәk üçün rәsmi Paris Mağrip olkәlәrinә aviareyslәrin sayını artırır.

‘‘Le Figaro’’:Fransanın statistika idarәsi İnseenin mәlumatına görә, ümumi daxili mәhsulun hәcmi tәxminәn 20 % dәk azala bilәr.

‘‘Deutsche Welle’’: Almaniyanın komando birliklәrindә ifrat sağçılarla bağlı hәyәcan.

‘‘Die Nachrichten’’: Almaniya Parlamenti 31 Avropa ölkәsinә sәyahәt etmәmәklә әlaqәdar  xәbәrdarlığını aradan qaldırmaq ilә bağlı qәrarını tәxirә saldı.

 ‘‘El País’’ (İspaniya): ‘‘Covid-19’’ sәbәbindәn yaranan orqan çatışmazlığının müalicәsi üçün xәstәxanalarda xüsusi bölmәlәr yaradılacaq.

‘‘La Jornada’’ (Meksika): Braziliyada virusa yoluxanların sayı ABŞ-dan çoxdur.

‘‘La Tercera’’ (Çili): Vaşinqton Universitetinin apardığı araşdırmaya görә, Çilidә yeni növ koronavirusdan hәyatını itirәnlәrin sayı avqust ayının әvvәlindә 11.970-ә çata bilәr.

TASS (Rusiya): Çuvaşistanın keçmiş prezidenti vәzifәdәn kәnarlaşdırılmasına etiraz edәrәk Rusiya Ali Mәhkәmәsinә müraciәt edib.

‘‘İzvestiya’’ qәzeti  (Rusiya): Moskvanın  ‘‘Vnukovo’’ hava limanında yeni növ koronavirusla bağlı görülәn tәdbirlәrin mәrhәlәli şәkildә  aradan qaldırılma prosesinә başlanılıb.Әlaqәli Xәbәrlәr