İranda daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝrin sayı 9 nǝfǝrǝ çatıb

İranın cǝnubunda yağan aramsız yağışların sǝbǝb olduğu daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝrin sayı 9 nǝfǝrǝ çatıb.

1757702
İranda daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝrin sayı 9 nǝfǝrǝ çatıb

İranın cǝnubunda yağan aramsız yağışların sǝbǝb olduğu daşqınlar nǝticǝsindǝ hǝyatını itirǝnlǝrin sayı 9 nǝfǝrǝ çatıb.

İranın Fəlakətlərin İdarəedilməsi Milli Təşkilatının sǝdri İsmail Neccar ölkǝnin cǝnubunda baş verǝn daşqınlarla bağlı mǝlumat verib.

İsmail Neccar deyib ki, son günlǝrdǝ baş verǝn daşqınlar nǝticǝsindǝ 9 nǝfǝr hǝyatını itirib.

Neccar hǝmçinin vurğulayıb ki, daşqınlar ölkǝnin 101 şǝhǝrindǝ vǝ 309 bölgǝsindǝ ciddi fǝsadlara sǝbǝb olub.Әlaqәli Xәbәrlәr