Ayәtullah Әli Xamenei Mәhәmmәd Cavad Zәrifin yayılan sәs yazısına münasibәt bildirib

İranın dini lideri Ayәtullah Әli Xamenei xarici işlәr naziri Mәhәmmәd Cavad Zәrifin yayılan sәs yazısına münasibәt bildirib.

1632540
Ayәtullah Әli Xamenei Mәhәmmәd Cavad Zәrifin yayılan sәs yazısına münasibәt bildirib

 

İranın dini lideri Ayәtullah Әli Xamenei xarici işlәr naziri Mәhәmmәd Cavad Zәrifin yayılan sәs yazısına münasibәt bildirәrәk deyib: ‘‘İnsan bu sözlәri eşidәndә kәdәrlәnir. Bu ifadәlәrin bәzilәri düşmәnlәrimizin iddialarının tәkrarıdır. Bu sözlәr Amerika Birlaşmiş Ştatlarının iddialarının tәkrarıdır’’.

Müәllimlәr Günü münasibәtilә çıxış edәn Ayәtullah Әli Xamenei iyunun 18-dә keçirilәcәk prezident seçkilәri vә xarici işlәr naziri Mәhәmmәd Cavad Zәrifin yayılan sәs yazısını qiymәtlәndirib.

Mәhәmmәd Cavad Zәrifin sәs yazısını yayımlayan media orqanlarını ‘‘düşmәn mediası’’ olaraq adlandıran Әyәtullah Әli Xamenei Amerika Birlәşmiş Ştatlarının İranın bölgәdәki nüfuzundan narahat olduğunu vә Qasım Süleymanini bu sәbәbdәn öldürdüyünü deyib.

‘‘Qüds briqadası  İranın Qәrbi Asiyadakı diplomatiyasının aktivliyinә öz töhfәsini verir vә İranın buradakı әn tәsirli gücüdür’’,-deyә İranın dini lideri vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr