Qasım Qarib Abadi әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

İranın Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Vyanadakı ofisindәki daimi nümayәndәsi, sәfir Qasım Qarib Abadi deyib: ‘‘Tehram Araşdırma Reaktoru üçün inkişaf etmiş yanacaq növu hazırlamaqla bağlı fәaliyyәtlәrә start verilib’’.

1563210
Qasım Qarib Abadi әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

 

İranın Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Vyanadakı ofisindәki daimi nümayәndәsi, sәfir Qasım Qarib Abadi deyib: ‘‘Tehram Araşdırma Reaktoru üçün inkişaf etmiş yanacaq növu hazırlamaqla bağlı fәaliyyәtlәrә start verilib’’.

Sәfir Abadi bu barәdә rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә mәlumat verib. O, mәsәlә ilә bağlı Beynәlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin mәlumatlandırıldığını deyib.

Abadi qeyd edib ki, yanacaqla bağlı ilkin mәrhәlәdә tәbii uran istifadә edilәcәk.

Qeyd edәk ki, 2015-ci ildә imzalanan vә İran nüvә sazişi olaraq tanınan Әhatәli Birgә Fәaliyyәt Flanı İranın plutonyum vә ya uran metallurgiyası üzәrindә araşdırmalar aparmasına vә inkişaf etdirmәsinә imkan vermir.

 Әlaqәli Xәbәrlәr