Suriya Konstitusiya Komitәsi ilә bağlı növbәti iclas Cenevrәdә keçirilәcәk

Suriya Konstitusiya Komitәsi ilә bağlı IV görüş noyabrın 30-da İsveçrәnin Cenevrә şәhәrindә başlayacaq.

1535680
Suriya Konstitusiya Komitәsi ilә bağlı növbәti iclas Cenevrәdә keçirilәcәk

 

Suriya Konstitusiya Komitәsi ilә bağlı IV görüş noyabrın 30-da İsveçrәnin Cenevrә şәhәrindә başlayacaq.

Bu barәdә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Cәnәvrәdәki ofisindәn verilәn mәlumatda bildirilib.

Mәlumatda Bәşәr Әsәd rejiminin, qeyri-hökumәt tәşkilatlarının vә Suriya müxalifәtini tәmsil edәn nümayәndә heyәtinin Cenevrәdә yenidәn bir araya gәlәcәyi bildirilib.

İclasda son iclasın gündәmindә olan ‘‘milli qurumlar vә prinsiplәr’’ mәsәlәsi müzakirә olunacaq.

Qeyd edәk ki, tәrәflәr yanvar ayında V görüşün keçirilmәsi ilә әlaqәdar razılıq әldә ediblәr.

V iclasın gündәmindә isә konstitusiyanın әsas prinsiplәri müzakirә olunacaq.Әlaqәli Xәbәrlәr