Rusiyaya mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝri İdlibǝ ağır zǝrbǝlǝr endirib

Bu barǝdǝ hǝrbi müxaliflǝr mǝlumat yayıb.

1466233
Rusiyaya mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝri İdlibǝ ağır zǝrbǝlǝr endirib

 

Bǝşǝr Әsǝd rejimini dǝstǝklǝyǝn Rusiyanın İdlib deeskalasiya zonası sǝrhǝdlǝri daxilindǝki bölgǝlǝrǝ tǝşkil etdiyi hücum nǝticǝsindǝ 3 mülki vǝtǝndaş hǝlak olub, azı 7 nǝfǝr dǝ yaralanıb.

Bu barǝdǝ hǝrbi müxaliflǝr mǝlumat yayıb. Mǝlumata ǝsasǝn, Rusiyaya mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝri İdlib deeskalasiya zonası sǝrhǝdlǝri daxilindǝki yaşayış mǝntǝqǝlǝrinǝ zǝrbǝlǝr endirib.

‘‘Ağ dǝbilqǝlilǝr’’ tǝşkilatının mǝlumatına ǝsasǝn hücum zamanı 3 mülki vǝtǝndaş hǝlak olub, azı 7 nǝfǝr dǝ yaralanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr