Mustafa әl-Kazımi: ‘‘DEAŞ-ın Mosulu işğal etmәsi tәsadüf deyil’’

İraq Baş naziri Mustafa әl-Kazımi 2014-cü ildә terror tәşkilatı DEAŞ-ın ölkәnin ikinci böyük vilayәti olan Mosulu işğal etmәsinin tәsadüf deyil, o dövrdә yürüdülәn mәzhәb siyasәtin bir nәticәsi olduğunu bildirib.

1434547
Mustafa әl-Kazımi: ‘‘DEAŞ-ın Mosulu işğal etmәsi tәsadüf  deyil’’

 

İraq Baş naziri Mustafa әl-Kazımi 2014-cü ildә terror tәşkilatı DEAŞ-ın ölkәnin ikinci böyük vilayәti olan Mosulu işğal etmәsinin tәsadüf deyil, o dövrdә yürüdülәn  mәzhәb siyasәtin bir nәticәsi olduğunu bildirib.

Kazımi paytaxt Bağdadda tәşkil edilәn mәtbuat konfransında bildirib ki, DEAŞ mәsәlәsi bir daha tәkrar edilmәmәlidir. DEAŞ-ın Mosulu işğal etmәsi tәsadüf deyil, hәmin dövrdә yürüdülәn mәzhәb siyasәtinin bir nәticәsidir.

Kazımi çәrşәmbә günü Mosula sәfәr edәrәk  DEAŞ qalıqlarının olduğu vilayәtdә bir sıra görüşlәr keçirdiyini deyib. Kazımi çıxışında  hәmçinin ölkәni növbәdәnkәnar seçkilәrә hazırlamaq istәdiyini söylәyib.Әlaqәli Xәbәrlәr