İraqda sәfirlik binalarının yerlәşdiyi bölgәyә raket mәrmisi atılıb

İraqın paytaxtı Bağdaddakı Amerika Birlәşmiş Ştatları sәfirliyi ilә digәr ölkәlәrin sәfirlik binalarının yerlәşdiyi ‘‘yaşıl bölgә’’yә raket mәrmisi atılıb.

1419802
İraqda sәfirlik binalarının yerlәşdiyi bölgәyә raket mәrmisi atılıb

 

İraqın paytaxtı Bağdaddakı  Amerika Birlәşmiş Ştatları sәfirliyi ilә digәr ölkәlәrin sәfirlik binalarının yerlәşdiyi ‘‘yaşıl bölgә’’yә raket mәrmisi atılıb.

Raket mәrmisinin hәmin bölgәdә yerlәşәn boş bir evә düşdüyü bildirilib.

Hücum zamanı hәlak olan vә xәsarәt alan olmayıb.

Raket mәrmilәrinin Başdadın şәrqindәki Fәlәstin prospektindәn atıldığı qeyd olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr